การเรียนการสอนด้านไอที

   ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในด้านการเรียนการสอนเน้นการใช้ไอทีเป็นเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น การใช้ Second Life หรือชีวิตเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเริ่มใช้เมื่อเทอมสองของปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เป็นคอมมูนิตี้เสมือนโดยมีการสอนให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ ใช้ในการประชุมโดยอยู่ที่ใดก็ได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันได้ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็สามารถทำได้

นอกจากนี้ Secone Life ยังเหมาะกับการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับทักษะโดยสามารถจำลองสถานการณ์เสมือนจริงได้ เช่น การผ่าตัดที่สามารถใช้สามมิติในการดูเนื้อเยื่อ เรียนรู้วิธีการ โดยไม่ต้องใช้อาจารย์ใหญ่ในทุกครั้ง

แห่งแรกในประเทศไทย

● ปี 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร Game&Multimedia เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเปลี่ยนเด็กติดเกมส์หรือผู้เสพเป็นผู้สร้าง พร้อมทั้งตอบโจทย์ตลาดที่ในขณะนั้นเกมส์มีแนวโน้มการเติบโตสูงจนกระทั่งขณะนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหลักสูตรได้สร้างบัณฑิตออกสู่อุตสาหกรรม นำมาซึ่งชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

● ปี 2553 ก่อตั้งคณะ Digital Art เกิดจากแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง Avatar ซึ่งเป็นหนังที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกที่โด่งดังไปทั่วโลก มหาวิทยาลัยได้ทุ่มงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีโมชันแคปเจอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในคณะดังกล่าว รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือคนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการด้วย นับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์คอมพิวเตอร์กราฟิกที่ดีที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น

●ปี 2554-2557 เป็นผู้จัดการแข่งขัน Global Game Jam ครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งต่อมาจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย Global Game Jam จัดขึ้นพร้อม ๆ กับนับร้อยประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยเรียกว่า Thai Game Jam (TGJ) เป็นการรวมเกมส์เมอร์มาพัฒนาตามโจทย์ที่ตั้งขึ้นในแต่ละปี โดยใช้เวลาในการพัฒนา 48 ชั่วโมง จากนั้นจะส่งเข้าประกวด มีการโหวต และประกาศผล ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ซีป้า, ทรู, โซนี่ผู้ผลิต ps4 และแผ่นเกมส์ ps4 ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน

● ปี 2555 ร่วมมือกับกูเกิลในการใช้โปรแกรม Google App for education อย่างเต็มรูปแบบมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทย ทั้งด้านการจัดเก็บเอกสารบนระบบคลาวด์ การแชร์เอกสาร รวมถึงให้นักศึกษาทุกคนใช้คลาวน์ในพื้นที่ของกูเกิลคนละ 5 กิกะไบต์ในการเก็บข้อมูล ผลงานต่าง ๆ โดยมีแผนที่จะขยายการใช้งานไปสู่กูเกิลพลัส เช่น ในฟีเจอร์ Google hangout on air เป็นต้น