สร้างบัณฑิตเฉพาะทางสู่สังคม

ม. รังสิตชูธงคณะไอที มุ่งสร้างบัณฑิตเฉพาะทางสู่สังคม

   ปักธง 4 สาขาใหม่คณะไอที ม.รังสิต เพราะเล็งเห็นความขาดแคลนบุคลากรในตลาดที่ต้องมีความรู้ผนวกรวมสองด้าน มีนักศึกษาเข้าเล่าเรียนแล้ว พร้อมเตรียมเปิด ป.โท ด้านโซเชียลมิเดีย

ในความเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับว่ามีความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งปัจจุบันยังคงครองความหลากหลายเช่นเดิม พร้อมกับยังคงมุ่งมั่นเปิดสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติมอย่างไม่หยุดยั้งล่าสุด เปิด 4 สาขาใหม่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีนักศึกษาเข้ารับการเรียนแล้วกว่า 100 ชีวิต

ในโอกาสนี้ ดร.ขุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี, ผศ. ดร. ม.ล. กุลธร เกษมสันต์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ทศพร ทศแสนสิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ ถึงยุทธศาสตร์ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดและนโยบายต่าง ๆ ไว้ในที่นี้

ปักหมุด IT Milestone

   นับแต่ปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งแห่งการปักหมุดเส้นทางการพัฒนาด้านไอทีของมหาวิทยาลัยรังสิตในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้งานไปจนถึงด้านการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลโอกาสของนักเรียน นักศึกษา และคนทั่วไปในสังคมไทย

มหาวิทยาลัยชูธงสำคัญด้านไอทีสู่การบูรณาการที่สอดรับกับปณิธานของท่านอธิการบดี “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ที่มองว่าการศึกษาคือนวัตกรรม การศึกษาคืออนาคตของประเทศไทย ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมที่ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความสมบูรณ์แบบที่สุด โดยมีสาขาวิชาที่หลากหลายที่สุด ในประเทศไทยถึง 32 สาขา พร้อมที่จะสร้างบัณฑิตออกสู่ตลาดในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน 32 สาขานั้นครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ทันตแพทย์, กายภาพบำบัด, แพทย์แผนตะวันตก, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เกมส์และมัลติมีเดีย เป็นต้น