ข่าวสารด้านไอที

ในความเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับว่ามีความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต …

ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในด้านการเรียนการสอนเน้นการใช้ไอที …

แลปทอปสำหรับเล่นเกมส์ที่บางเฉียบที่สุดในโลก โดดเด่นด้วย จอแสดงผลแลปทอปที่มีความละเอียดสูงที่สุดในโลก …

เอชพี เผยโฉมโมบายดีไวซ์เจเนอเรชันใหม่แห่งยุคเอชพี สเลท 6 วอยซ์ มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6 นิ้ว …

RAIDR Express มาตรฐานใหม่สำหรับการเก็บข้อมูลความเร็วสูงแบบ SSD บนแพลตฟอร์ม PCI-e ตัวแรกของโลก …